• تاریخ انتشار: سپتامبر 27, 2023

    وقتی صحبت از انجام آزمایش خون در منزل می‌شود، ناخودآگاه افراد به چگونگی نمونه گیری در منزل فکر می‌کنند. سالمندان با توجه به کم شدن توانایی‌شان در انجام فعالیت‌های روزانه، امکان مراجعه حضوری به آزمایشگاه‌ها را ندارند. علاوه بر این بسیاری از بیماران به خاطر وضعیت بیماری و شرایط […]