• تاریخ انتشار: سپتامبر 13, 2023

    بنا به آموزه‌های دینی و اجتماعی ما و هم‌چنین طبق گفته‌های دانشمندان و روانشناسان حوزه کودک، دوران کودکی طلایی‌ترین فرصت برای آموزش است. امروزه به خاطر شرایط اقتصادی خانواده‌ها، والدین شاغل بوده و زمان کافی برای آموزش به فرزندان خود ندارند. از طرفی بهترین زمان آموزش به کودکان، ساعت‌های […]

منتخب پرستار اول